Declararea clădirilor dobândite

Observații

Proprietarii clădirilor vor anexa la declarațiile fiscale orice document din care reiese destinația clădirii (contracte de închiriere, contracte de comodat, autorizații de construire),  documentele care atesta modul de înregistrare a cheltuielilor cu utilitățile (facturi) și orice altel documente justificative.

Toate documentele anexate declarațiilor fiscale vor fi semnate de persoanele juridice în cauză pentru conformitate cu originalul.

Selecție caz

Imobilul a fost dobândit:

Documente necesare

  1. 1
    Declarație fiscală

    pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri model 2016-ITL-002

  2. 2
    Actul de dobândire(Copie)

    în copie certificată conform cu originalul (exemple: contract vânzare-cumpărare, obligatoriu depusă pagina cu autentificarea actului; contract de leasing contract de schimb; dare în plată; donație; proces-verbal de adjudecare; protocol de predare-primire; sentință judecătorească; contract de concesiune, închiriere, folosință, administrare)

Este utilă această pagină?