Declararea înstrăinării unui mijloc de transport

Important

Declarațiile privind scoaterea din evidența fiscală a mijloacelor de transport se depun online aici.

Documente necesare

 1. 1
  Act ieșire din proprietate, după caz
  • Factura fiscală  și certificat fiscal vânzător valabil în luna vânzării sau ulterior
  • Certificat de distrugere
  • Certificat de radiere eliberat de Poliția Rutieră și declarația pe proprie răspundere
  • Act de donație
  • Hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă
  • Contract de novație la contractul de leasing financiar
  • Rezilierea contractului de leasing
  • Proces verbal de adjudecare, etc.
 2. 2
  Cartea de identitate a mijlocului de transport(Copie + Original)
 3. 3
  Actul de identitate(Original + Copie)

  CI/CUI/CIF, după caz al vânzătorului și cumpăratorului

 4. 4
  Certificat fiscal(Original)
 5. 5
  Împuternicire

  dacă este cazul

Este utilă această pagină?