Declararea înstrăinării terenurilor

Important

Pentru moment, cererea nu se poate depune din platforma actuală și este necesară accesarea platformei Atlas.

Link Atlas


Toate documentele anexate declarațiilor fiscale vor fi semnate de persoanele juridice în cauză pentru conformitate cu originalul.

Selecție caz

Terenul a fost dobândit înainte de 1 ianuarie 2016?

Documente necesare

 1. 1
  Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren

  model 2016-ITL-004
         

 2. 2
  Actul de instrăinare al terenului(Copie)

  certificat conform cu originalul: contract vânzare cumparare (obligatoriu depusă pagina cu autentificarea actului), dovadă reziliere contract leasing/ factură cu valoarea reziduală/ proces verbal predare-primire/ cesiune leasing, contract de schimb, dare în plată, donație, proces-verbal de adjudecare, protocol de predare-primire, sentință judecătorească, contract de concesiune, închiriere, folosință, administrare)

Pași

 1. Pentru moment, cererea nu se poate depune din platforma actuală și este necesară accesarea platformei Atlas.

Este utilă această pagină?