Cerere de eliberare a certificatului fiscal în vederea înstrăinării unui mijloc de transport

Important

Pentru moment, cererea nu se poate depune din platforma actuală și este necesară accesarea platformei Atlas.

Link Atlas


Toate documentele anexate declarațiilor fiscale vor fi semnate de persoanele juridice în cauză pentru conformitate cu originalul.

Selecție caz

Persoana juridica este reprezentată de un împuternicit nominalizat în cererea de eliberare a certificatului fiscal

Documente necesare

 1. 1
  Cerere

  cerere tip privind eliberarea certificatului de atestare fiscală privind impozite și taxe locale și alte venituri la bugetul local pentru persoane juridice

 2. 2
  Împuternicire din partea persoanei juridice(Original)

  semnată și ștampilată

 3. 3
  Cartea de identitate a mijlocului de transport(Copie)

  copie certificată a cărții de identitate a mijlocului de transport care va face obiectul înstrăinîrii

Pași

 1. Pentru moment, cererea nu se poate depune din platforma actuală și este necesară accesarea platformei Atlas.

Este utilă această pagină?