Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate

Important

Toate documentele anexate declarațiilor  fiscale vor fi semnate  de persoanele juridice în cauză pentru conformitate cu originalul. 

Selecție caz

Taxa este pentru:

Este utilă această pagină?