Distribuirea autorizației de transport și taxi

Observații

În cazul în care titularul contractului de atribuire a gestiunii este o persoană fizică autorizată sau o asociație familială autorizată care se transformă într-o persoană juridică, dând naștere unui nou transportator, autorizației taxi se va distribui noului transportator înființat – persoană juridică conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, numai în cazul în care transportatorul autorizat persoană fizică/întreprindere familială este acționar unic (transportator = cod CAEN 4932);

Documente necesare

 1. 1
 2. 2
  Declarația autentificată de un notar public(Original)

  in care să rezulte numărul contractului de atribuire în gestiune delegată și al autorizației taxi care se distribuie la noul transportator – persoană juridică și identificarea autovehiculului pentru care s-a atribuit autorizația taxi (se va specifica obligatoriu numărul de înmatriculare și numărul de identificare)

 3. 3
  Contractul de atribuire în gestiune delegată(Original)
 4. 4
  Autorizația de transport cedată(Original)
 5. 5
  Autorizația taxi cedată(Original)
 6. 6
  Certificatul de înmatriculare a autovehiculului(Copie + Original)

  din care să rezulte că acesta este deținut de către transportatorul autorizat nou înființat, în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing

 7. 7
  Cartea de identitate a autovehiculului(Copie + Original)

  din care să rezulte că acesta este deținut de către transportatorul autorizat nou înființat, în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing

 8. 8
  Certificatul de agreare(Copie + Original)

  emis de Registrul Auto Român (R.A.R.) pentru autovehiculul utilizat în transportul în regim de taxi, cu viza anuală valabilă

 9. 9
  Certificatul de înregistrare(Copie + Original)

  la Registrul Comerțului a persoanei juridice nou  înfințate

 10. 10
  Decizia de numire în funcție a managerului de transport(Opțional)

  contract de muncă, după caz

 11. 11
  Certificatul de competență profesională a managerului de transport(Copie + Original)
 12. 12
  Cazierul judiciar(Original)

  al managerului de transport în regim de taxi

 13. 13
  Avizul medical

  efectuat în unități medicale și psihologice specializate din rețeaua sanitară proprie a Ministerului Transporturilor sau agreate de acesta

 14. 14
  Avizul psihologic

  efectuat în unități medicale și psihologice specializate din rețeaua sanitară proprie a Ministerului Transporturilor sau agreate de acesta

 15. 15
  Acordul societății de leasing(Opțional)

  în cazul în care autovehiculele cedate sunt deținute în temeiul unui contract de leasing

 16. 16
  Declarația pe propria răspundere

  privind criteriile de departajare prevăzute la art.14^2 alin. (6) din Legea 38/2003, pe care autovehiculul respectiv le îndeplinește

 17. 17
  Declarația pe propria răspundere

  privind modul în care este asigurată dispecerizarea și la ce dispecerat taxi este arondat transportatorul autorizat, în cazul transportului de persoane în regim de taxi

 18. 18
  Certificatul de atestare fiscală

  din care să rezulte că noul transportator autorizat nu are datorii la bugetul de stat și la bugetul local

 19. 19
  Dovada plății taxei

Este utilă această pagină?