Condițiile încetării aplicării majorării impozitului pe clădire

Proprietarul este obligat să transmită documentele justificative din care rezultă că s-a conformat măsurilor impuse prin somație Biroului Reabilitare Cartiere Istorice

Observații

Pentru clădirea clasată ca monument (individual, în ansamblu/în sit) sau clădire din zona de protecție a clădirilor clasate (proprietari somați de Biroul Reabilitări Cartiere Istorice (BRCI)), în vederea exceptării de la aplicarea majorării impozitului pe clădire, proprietarii vor depune documentația online sau la camera 12 (Primăria Municipiului Timișoara) în atenția Biroului Reabilitare Cartiere Istorice.

Selecție caz

Intervențiile au fost efectuate:

Este utilă această pagină?