Exercitarea dreptului de preemţiune

Acte necesare în vederea exercitării dreptului de preemţiune, conform legii nr. 422/2001, republicată

Selecție caz

Care este intenția solicitării exercitării dreptului de preemţiune?

Documente necesare

 1. 1
  Cerere tip(Original)

  în care se va menţiona adresa imobilului pentru care se solicită exercitarea dreptului de preemtiune,  preţul de vănzare (lei/euro), suprafata utilă,  date de contact (adresa de corespondenta, nr.telefon)

 2. 2
  Actul de identitate(Copie)

  Copie act identitate proprietari sau împuternicit

  Copie C.U.I. în cazul persoanelor juridice

 3. 3
  Procură sau împuternicire notarială(Original)

  în cazul persoanelor care dețin proprietăți în Timișoara, dar care nu au domiciliul în localitate și doresc înstrăinarea acestora;

 4. 4
  Extras carte funciară(Copie)

  în termen (data emiterii până în 30 de zile);

 5. 5
  Adresa de la Direcția Județeană de Cultură Timiş /Adresă de la Ministerul Culturii(Original)

  prin care se menționează că nu îşi exercită dreptul de preemţiune (aceasta este valabilă doar în anul calendaristic în care a fost emisă)

 6. 6
  Fotografii color ale imobilului interior și exterior(Original)

  O poză cu fațada și o poză cu interiorul imobilului de înstrăinat

Este utilă această pagină?