Duplicatul Autorizației de Construire/ Certificatului de Urbanism

Observații

La ridicare/eliberare se achită și taxa de 5lei/pagina A4

Documente necesare

  1. 1
    Cerere(Original)

    în care trebuie specificat numărul și data eliberării AC sau CU

  2. 2
    Dovada achitării taxei de căutare în arhivă(Copie)

    50 lei

Este utilă această pagină?