Adeverința de respectare a prevederilor regulamentului de urbanism

Pentru construcțiile ridicate fără autorizație de construire

Documente necesare

  1. 1
  2. 2
    Extras carte funciară
  3. 3
    Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu amplasarea construcției

    Distanțele de la construcție la limitele de proprietate și dimensiunile construcției să fie de asemenea menționate.

Este utilă această pagină?