Avizul Arhitectului Șef pentru PUD

Documente necesare

 1. 1
  Cerere(Original)

  pentru emiterea Aviz Arhitect Șef – PUD/PUZ (Anexa 3 în format word; Anexa 3 în format pdf)

 2. 2
  Dovada plății taxei(Copie)

  pentru emiterea Arhitectului Sef (C.T.A.T.U.) pentru PUD

 3. 3
  Certificatul de Urbanism pentru PUD
 4. 4
  Raportul informării si consultării întocmit de Direcţia Generală de Urbanism(Copie)
 5. 5
  Toate avizele/ acordurile necesare, conform legislaţiei în vigoare
 6. 6
  [Parte scrisă] Memoriu

  2 exemplare

 7. 7
  [Parte desenată] Încadrare în zonă

  2 exemplare

 8. 8
  [Parte desenată] Situația existentă

  2 exemplare

 9. 9
  [Parte desenată] Reglementări urbanistice

  2 exemplare

 10. 10
  [Parte desenată] Reglementări edilitare

  2 exemplare

 11. 11
  [Parte desenată] Obiective de utilitate publică

  2 exemplare

 12. 12
  [Parte desenată] Posibilități de mobilare

  2 exemplare

 13. 13
  [Parte desenată] Planșă de drumuri semnată de inginer

  2 exemplare

Este utilă această pagină?