Certificatul de Urbanism pentru PUD

Observații

Cererea electronică se poate face la link-ul următor: https://xpage.primariatm.ro/cu_online.nsf/cerere_cu.xsp

Documente necesare

 1. 1
  Cerere(Original)

  întocmită de orice persoană fizică sau juridică interesată, care va cuprinde: elementele de identificare a imobilului, numărul cadastral şi numărul de carte funciară a imobilului, adresa şi scopul solicitării

 2. 2
  Extras carte funciară(Copie)

  actualizată la zi

 3. 3
  Planul se situație (1:500)(Original)

  eliberat de Primăria Municipiului Timişoara

 4. 4
  Planul de încadrare în zonă (1:5000)(Original)

  eliberat de Primăria Municipiului Timişoara

 5. 5
  Dovada plății taxei(Copie)

Este utilă această pagină?