Etapa 1 – etapa pregătitoare PUD, conform HCL 218/2020

Observații

În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data stabilirii datelor necesare a fi înscrise pe panoul model Anexa 2 se va prezenta dovada afişării panoului model Anexa 2 cu datele puse la dispoziţie de către Direcţia Generală de Urbanism.

Documente necesare

 1. 1
  Cerere(Original)

  Cerere pentru demararea Etapei 1– etapa pregătitoare PUD, conform Regulamentului aprobat cu HCL 140/2011, modificat prin HCL 183/2017

 2. 2
  Anexa 2(Original)

  Cod FO 47_22_ver. 2 la HCL 218/2020 (model panou) cu datele beneficiarului, pe A4 sau A3 – pentru verificare şi completare inspector zonă

 3. 3
  Certificatul de urbanism pentru elaborare PUD(Original)
 4. 4
  [Parte scrisă][Parte nontehnică] Scurt memoriu de prezentare(Original)
 5. 5
  [Parte scrisă][Parte tehnică] Memoriu tehnic(Original)
 6. 6
  [Parte desenată][Parte nontehnică] Volumetrii(Original)
 7. 7
  [Parte desenată][Parte nontehnică] Perspective(Original)
 8. 8
  [Parte desenată][Parte nontehnică] Axonometrii(Original)
 9. 9
  [Parte desenată][Parte nontehnică] Schițe logice(Original)
 10. 10
  [Parte desenată][Parte nontehnică] Scheme funcționale(Original)
 11. 11
  [Parte desenată][Parte nontehnică] Machete(Original)
 12. 12
  [Parte desenată][Parte tehnică] Planul de încadrare în zonă(Original)
 13. 13
  [Parte desenată][Parte tehnică] Planul de reglementări urbanistice(Original)
 14. 14
  [Parte desenată][Parte tehnică] Planul de obiective de utilitate publică
 15. 15
  [Parte desenată][Parte tehnică] Posibilități de mobilare(Original)
 16. 16
  Dovada plății taxei(Copie)

  pentru activităţile de informare şi consultare a publicului pentru PUD

Este utilă această pagină?