Etapa 2 - etapa aprobării PUD (conf. HCL 218/2020) înaintarea în plenul Consiliului Local

Documente necesare

 1. 1
  Cerere(Original)

  Cod FO 47 – 13, ver. 2 pentru înaintarea în Plenul CLMT; 3 exemplare identice

 2. 2
  Dovada plății taxei PUD

  3 exemplate identice

 3. 3
  Certificat de Urbanism pentru PUD

  3 exemplate identice

 4. 4
  Extras carte funciară

  nu mai vechi de 15 zile; 3 exemplate identice

 5. 5
  Studiul geotehnic (preliminar)

  3 exemplate identice

 6. 6
  Planul de situație cu viza OCPI

  3 exemplate identice

 7. 7
  Toate avizele/ acordurile necesare, conform legislației în vigoare

  3 exemplate identice

 8. 8
  [Parte scrisă] Memoriu

  3 exemplare identice

 9. 9
  [Parte desenată] Încadrare în zonă

  3 exemplare identice

 10. 10
  [Parte desenată] Situația existentă

  3 exemplare identice

 11. 11
  [Parte desenată] Reglementări urbanistice

  3 exemplare identice

 12. 12
  [Parte desenată] Reglementări edilitare

  3 exemplare identice

 13. 13
  [Parte desenată] Obiective de utilitate publică

  3 exemplare identice

 14. 14
  [Parte desenată] Posibilități de mobilare
 15. 15
  CD cu planşe şi partea scrisă format digital pdf şi dxf (dwg), conform HCL 137/2008

Este utilă această pagină?