Condițiile exceptării sau suspendării aplicării majorării impozitului pe clădire

Proprietarul este obligat să înceapă lucrările de întreținere/îngrijire/remediere a imobilului evaluat și să anunțe Biroul de Reabilitare Cartiere Istorice până în prima zi lucrătoare a lunii noiembrie a anului în care a fost somat

Selecție caz

Intervențiile au fost începute:

Este utilă această pagină?