Alocaţia de stat pentru copii

Informaţii generale

În cazul în care se solicită alocaţia de stat pentru mai mulţi copii, se vor întocmi dosare separate pentru fiecare copil în parte.

Biroul Alocaţii şi Indemnizaţii din cadrul Serviciului Relaționare Directă cu Cetățenii, cam.12, ghișeele 03-04, Primăria Municipiului Timișoara, are atribuţii de primire, înregistrare, verificare şi transmitere spre soluţionare Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Timiș a cererilor şi documentelor ce stau la baza acordării drepturilor conf. OUG 111/2010 modificată prin legea 66/2016, depuse de către beneficiarii domiciliaţi pe raza municipiului Timișoara.

Plata alocaţiilor, indemnizaţiilor şi stimulentelor precum şi soluţionarea cererilor este efectuată de către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Timiș, adresa de e-mail fiind ajpis.timis@mmanpis.ro.

Sesizările ce au ca obiect calculul şi plata drepturilor la indemnizaţie creştere copil, alocaţie de stat pentru copil, respectiv stimulent de inserţie, înaintate de către persoanele domiciliate cu forme legale pe raza Municipiului Timișoara, sunt de competenţa Agenţiei Județene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Timiş, pe e-mail ajpis.timis@mmanpis.ro, str. Mercy 2, telefon 0256432779.

Selecție caz

Copilul este născut în România?

Documente necesare

 1. 1
 2. 2
  Certificatul de naștere(Original + Copie)
 3. 3
  Actul de identitate(Original + Copie)

  al ambilor părinți

 4. 4
  Certificatul de căsătorie(Original + Copie)
 5. 5
  Alte acte doveditoare privind calitatea solicitantului în relatia cu copilul

  Alte acte doveditoare privind calitatea solicitantului şi relaţia acestuia cu copilul pentru care solicită dreptul, pentru una dintre persoanele care a adoptat copilul/căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei sau în urma divorțului/care are copilul în plasament/ în plasament în regim de urgenţă,  precum şi persoana care a fost numită tutore; dacă este cazul

 6. 6
  Extras de cont bancar

  al titularului cererii în cazul în care doriţi să se vireze alocaţia în cont 

 7. 7
  Dosar plic
 8. 8

Este utilă această pagină?