Prelungirea indemnizației pentru creșterea copilului în cazul suprapunerii a 2 nașteri

Eligibilitate

Condițiile pentru continuitatea indemnizației pentru creșterea copilului:

 • Cererea pentru indemnizație de creștere și îngrijire copil însoțită de actele aferente  poate fi depusă cu 60 de zile înainte de împlinirea vârstei de 2 ani sau 3 ani, în cazul copilului cu handicap la Primaria Municipiului Timișoara, dar nu mai târziu de termenul de 60 de zile lucrătoare de la nașterea copilului nou născut, pentru acesta nemaifiind obligatorie efectuarea concediului de maternitate (concediul pre + postnatal), la camera 12, ghișeul 12, tel.0256408330. În cazul in care se depășește acest termen, drepturile se vor acorda de la data depunerii cererii fără aplicarea majorării dacă la data depunerii cererii copilul anterior a împlinit 2 ani sau 3 ani în cazul copilului cu handicap.
 • Conform OUG 111/2010, modificată prin legea 66/2016. ART. 9 
  1. Concediul şi indemnizaţia lunară prevăzute la art. 2 alin. (1), art. 5 şi 6, precum şi stimulentul de inserţie prevăzut la art. 7 se cuvin pentru fiecare dintre naşteri sau, după caz, pentru fiecare dintre situaţiile prevăzute la art. 8 alin. (2).
  2. Durata de acordare a concediului prevăzut la art. 2 alin. (1) se prelungeşte corespunzător în cazul suprapunerii a două sau mai multor situaţii de natură a genera acest drept.
  3. În cazurile prevăzute la alin. (2) se acordă o singură indemnizaţie, în cuantumul prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă.
  4. Pe perioada suprapunerii situaţiilor prevăzute la alin. (2), cuantumul indemnizaţiei lunare se majorează cu 85% din cuantumul salariului minim brut pe ţară garantat în plată 1250 lei, pentru fiecare dintre copii, începând cu cel de-al doilea. Trebuie depusă cerere însoțită de copiile certificatelor de naștere a ambilor copii + copie după buletinul părintelui beneficiar al indemnizației  până împlinește cel mai mare copil vârsta de 2 ani, la AGENTIA JUDETEANA DE PRESTATII TIMIS, pe e-mail „ajpis.timis@mmanpis.ro”, sau pe str. Mercy 2, tel: 0256432779/0256430820 sau la Primăria Municipiului Timișoara, cam 12, ghișeul, 12 tel: 0256408330.
 • În situația suprapunerii drepturilor de concediu și indemnizație pentru creșterea copilului în condițiile art. 8, drepturile prevăzute în prezentul articol pot fi solicitate de celălalt părinte care îndeplinește condițiile de acordare la finalizarea concediului și a indemnizatiei pentru creșterea celui din urma copil, drepturile respective fiind netransferabile pentru o perioadă de cel putin două luni, cuprinsă în perioada totală a concediilor suprapuse și cumulate, trebuie anunțată în scris pe e-mail „ajpis.timis@mmanpis.ro”,sau la AGENTIA JUDETEANA pt PLATI SI INSPECTIE SOCIALA TIMIS – str. Mercy 2, tel: 0256432779 sau 0256430820 cu cel puțin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei 2 ani respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap.

Selecție caz

Starea civilă?
Cum doriti să se facă plata?

Documente necesare

 1. 1
 2. 2
  Cerere de mână

  Cerere de mână către primărie prin care se solicită prelungirea plății indemnizației pentru cel de al doilea copil

 3. 3
  Acte de identitate părinți(Original + Copie)
 4. 4
  Certificatul de naștere(Original + Copie)

  Certificatele de naştere ale copiilor pentru care se solicită drepturile precum şi ale celorlalţi copii aflaţi în întreţinere

 5. 5
  Adeverință de la AJPS Timiș

  Adeverință de la AJPS Timiș privind perioada de care ați benefeciat de indemnizația de creșterea copilului mai mare sau stimulent

 6. 6
  Adeverința tip și Decizia de suspendare a contractului de muncă(Original)

  Adeverința tip și Decizia de suspendare a contractului de muncă pentru copilul nou născut

 7. 7
  Cerere depusă la angajator

  Cerere depusă la angajator aprobată şi ştampilată de acesta privind intrarea în concediul pentru creşterea copilului

 8. 8
  Dosar plic
 9. 9
  Acord GDPR

  Formular Acord GDPR semnat de ambii părinți.

 10. 10
 11. 11

Este utilă această pagină?