Prelungirea indemnizației de creștere și îngrijire copil de la 2-3 ani în cazului copilului cu handicap

Eligibilitate

 • În cazul în care copilul este încadrat în grad de handicap și există deja stabilit un drept de concediu și indemnizaţie lunară pentru creșterea copilului, se prelungeşte perioada de acordare a indemnizaţiei dacă cererea este depusă înainte de încetarea dreptului anterior.
 • În cazul în care încadrarea în handicap se realizează după împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani și pentru acesta a fost acordat anterior concediu și indemnizaţie pentru creșterea copilului, se acordă un nou drept de la data încadrării în grad de handicap, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile de la această dată.
 • Solicitantul trebuie sa aibă domiciliul stabil sau reşedinţa în municipiul Timişoara și să fi lucrat 12 luni anterior datei naşterii copilului în ultimii 2 ani.

Selecție caz

Stare civilă?
Cum doriți să se facă plata?

Documente necesare

 1. 1
  Cerere(Original)

  Cerere către AJPIS Timiș prin care se solicită prelungirea plăţii indemnizaţiei până la 3 ani;

 2. 2
  Acte de identitate părinți(Original + Copie)

  Acte de identitate părinți (mama și tata)

 3. 3
  Certificatul de naștere(Copie + Original)

  Certificatele de naştere ale copiilor pentru care se solicită drepturile precum şi ale celorlalţi copii aflaţi în întreţinere

 4. 4
  Certificat handicap pentru copil(Original + Copie)
 5. 5
  Decizia de suspendare a contractului de muncă

  Decizia de suspendare a contractului de muncă până la 3 ani conform certificatului de handicap

 6. 6
  Dosar plic
 7. 7
  Acord GDPR

  Formular Acord GDPR semnat de ambii părinți.

 8. 8
 9. 9

Este utilă această pagină?