Prelungirea indemnizației de creștere și îngrijire copil de la 3-7 ani în cazului copilului cu handicap

Informații generale

Biroul Alocaţii şi Indemnizaţii din cadrul Serviciului Relaționare Directă cu Cetățenii, cam.12, ghișeele 03-04, Primăria Municipiului Timișoara, are atribuţii de primire, înregistrare, verificare şi transmitere spre soluţionare Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Timiș a cererilor şi documentelor ce stau la baza acordării drepturilor conf. OUG 111/2010 modificată prin legea 66/2016, depuse de către beneficiarii domiciliaţi pe raza municipiului Timișoara.

Plata alocaţiilor, indemnizaţiilor şi stimulentelor precum şi soluţionarea cererilor este efectuată de către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Timiș, adresa de e-mail fiind ajpis.timis@mmanpis.ro.

Sesizările ce au ca obiect calculul şi plata drepturilor la indemnizaţie creştere copil, alocaţie de stat pentru copil, respectiv stimulent de inserţie, înaintate de către persoanele domiciliate cu forme legale pe raza Municipiului Timișoara, sunt de competenţa Agenţiei Județene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Timiş, pe e-mail ajpis.timis@mmanpis.ro, str. Mercy 2, telefon 0256432779.

Eligibilitate

Actele se depun la primăria de domiciliu sau reședința în termen de 60 de zile de la data la care expiră indemnizația  acordată anterior pentru creșterea copilului.

Conform OUG 111/2010,

 ART. 12 (1) Drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se acordă în situaţia în care solicitantul îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) este cetăţean român, cetăţean străin sau apatrid,

b) are, conform legii, domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României;

c) locuieşte în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile şi se ocupă de creşterea şi îngrijirea acestuia/acestora.

(6) Condiţia prevăzută la alin. (1) lit. c) se consideră îndeplinită şi în situaţia în care, după stabilirea dreptului, persoana îndreptăţită, împreună cu copilul pentru care se stabileşte dreptul, îşi stabileşte temporar reşedinţa în altă ţară.

(7) În sensul prevederilor alin. (6), prin temporar se înţelege o perioadă de până la 6 luni pe an pentru toate situaţiile, cu excepţia celor prevăzute la art. 2 alin. (5) lit. k) şi x), pentru care condiţia prevăzută la alin. (1) lit. c) se consideră îndeplinită pe toată perioada de însoţire ori în care se află în misiune.

Selecție caz

Stare civilă?
Cum doriți să se facă plata?

Documente necesare

 1. 1
 2. 2
  Acte de identitate părinți(Original + Copie)

  Acte de identitate părinți

 3. 3
  Certificatul de naștere(Copie + Original)

  Certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul, hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei sau de încredinţare a adopţiei, hotărârea judecatorească sau hotărârea comisiei pentru protecţia copilului pentru măsura plasamentului în regim de urgenţă.

 4. 4
  Dovada de la Administrația Finanțelor Publice Timiș

  Dovada eliberată de organele competente (Administraţia Finanţelor Publice Timiș) care atestă că solicitantul nu realizează alte venituri în afara celor prevăzute la art.57 alin.(4) lit.a) din Legea nr. 448/2006.

 5. 5
  Dovada eliberată de Direcția de Asistență Socială

  Dovada eliberată de Direcția de Asitență Socială ,B-dul Regele Carol I, nr.10, tel. 0256 220583 din care să rezulte că părintele care intră în indemnizație nu este în același timp și  asistent personal sau primește indemnizația de însoțitor pt același copil. Nu este necesară dovada în cazul părintelui singur.

 6. 6
  Certificatul de naștere(Original + Copie)

  Certificatele de naştere ale tuturor copiilor născuţi după data de 1 ianuarie 2006

 7. 7
  Certificat de încadrare în grad de handicap – copil (Original + Copie)

   Certificat de încadrare în grad de handicap – copil 

 8. 8
  Certificat de încadrare în grad de handicap – părinte(Original + Copie)

  Certificat de încadrare în grad de handicap – părinte (acolo unde este cazul)

 9. 9
  Decizia de suspendare a contractului de muncă(Original)

  Decizia de suspendare a contractului de muncă sau adeverinţă eliberată de către angajatorul solicitantului, din care să reiasă ca acesta are contractul de muncă suspendat, aflându-se în concediu pentru creşterea copilului cu handicap, cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani.

 10. 10
  Dosar plic
 11. 11
  Acord GDPR

  Formular Acord GDPR semnat de ambii părinți.

 12. 12
 13. 13

Este utilă această pagină?