Indemnizația pentru creșterea copilului - luna celuilalt părinte

Eligibilitate

Condițiile pentru obținerea indemnizației pentru creșterea copilului:

 • Domiciliul stabil sau reşedinţa in municipiul Timişoara.
 • Să fi realizat venituri 12 luni anterior datei naşterii copilului in ultimii 2 ani.
 • Actele se depun cu cel puțin 30 de zile înainte de intrarea efectivă în acest concediu sau în situația în care cererea este depusă peste acest termen, persoana îndreptățită poate solicita dreptul la indemnizația pentru creșterea copilului până cel târziu în ultima zi a perioadei concediului aprobat (conform HG 685/27.08.2015 ART.1)
 • Solicitarea concediului și indemnizației pentru creșterea copilului se face până cel târziu în ziua anterioară împlinirii de către copil a vârstei de 2 sau 3 ani în cazul copilului cu handicap.
 •  Conform OUG 111/2010 ART. 11, dreptul la concediul pentru creşterea copilului stabilit potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) se acordă pe bază netransferabilă persoanelor ai căror copii se nasc începând cu data de 1 martie 2012, precum şi celor aflate în situaţiile prevăzute la art. 8 alin. (2), începând cu această dată, în situaţia în care ambele persoane din familia respectivă îndeplinesc condiţiile de acordare a acestuia, după cum urmează:
  a) cel puţin o lună din perioada totală a concediului de creştere a copilului este alocată uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest drept;
  b) în situaţia în care persoana prevăzută la lit. a) nu solicită dreptul la concediul care îi revine, celălalt părinte nu poate beneficia de dreptul la concediu în locul acesteia.

Selecție caz

Starea civilă?
Cum doriti să se facă plata?

Documente necesare

 1. 1
 2. 2
  Adeverință tip(Original)
 3. 3
  Cerere depusă la angajator(Copie)

  Cerere depusă la angajator aprobată şi ştampilată de acesta privind intrarea în concediul pentru creşterea copilului

 4. 4
  Decizia de suspendare a contractului de muncă sau decizia de încetare a contractului de muncă (Original + Copie)

  Decizia de suspendare a contractului de muncă sau decizia de încetare a contractului de muncă  însoţită de declaraţia pe propria răspundere că titularul nu realizează venituri 

 5. 5
  Acte de identitate părinți(Original + Copie)

  Pentru ambii părinți

 6. 6
  Certificatul de naștere(Original + Copie)

  Certificatele de naştere ale copiilor pentru care se solicită drepturile precum şi ale celorlalţi copii aflaţi în întreţinere

 7. 7
  Dosar plic
 8. 8
  Acord GDPR

  Formular Acord GDPR semnat de ambii părinți.

 9. 9
 10. 10

Este utilă această pagină?