Indemnizația pentru creșterea copilului

Informații generale

Plata alocaţiilor, indemnizaţiilor şi stimulentelor precum şi soluţionarea cererilor este efectuată de către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Timiș, adresa de e-mail fiind ajpis.timis@mmanpis.ro.
Biroul Alocaţii şi Indemnizaţii din cadrul Serviciului Relaționare Directă cu Cetățenii, cam.12, ghișeele 03-04, Primaria Municipiului Timișoara, are atribuţii de primire, înregistrare, verificare şi transmitere spre soluţionare Agenției Județeane pentru Plăți și Inspecție Socială Timiș a cererilor şi documentelor ce stau la baza acordării drepturilor conf. OUG 111/2010 modificată prin legea 66/2016, depuse de către beneficiarii domiciliaţi pe raza municipiului Timisoara.
Sesizările ce au ca obiect calculul şi plata drepturilor la indemnizaţie creştere copil, alocaţie de stat pentru copil, respectiv stimulent de inserţie, înaintate de către persoanele domiciliate cu forme legale pe raza Municipiului Timișoara, sunt de competenţa Agenţiei Județene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Timiş şi se transmit pe e-mail la adresa ajpis.timis@mmanpis.ro sau în scris la sediul de pe str. Mercy 2, telefon 0256432779.

Eligibilitate

Condițiile pentru obținerea indemnizației pentru creșterea copilului:

 • Domiciliul stabil sau reşedinţa in municipiul Timişoara.
 • Să fi realizat venituri 12 luni anterior datei naşterii copilului in ultimii 2 ani.
 • Actele se depun la primărie in termen de 60 de zile lucrătoare, după terminarea concediului de  maternitate (sarcina si lăuzie  minim obligatoriu fiind 42 de zile după naştere  sau maxim sarcina +lăuzie 126 zile) sau în termen de 60 de zile lucrătoare de la naşterea copilului, în cazul în care mama nu beneficiaza de indemnizaţia de maternitate adică (concediul pre+post natal).

Selecție caz

Cine intră în concediul de creștere al copilului?
Starea civilă?
Cum doriti să se facă plata?
Solicitantul este

Documente necesare

 1. 1
 2. 2
  Acte de identitate părinți(Original + Copie)
 3. 3
  Certificatul de naștere(Original + Copie)

  Certificatele de naştere ale copiilor pentru care se solicită drepturile precum şi ale celorlalţi copii aflaţi în întreţinere

 4. 4
  Alte acte doveditoare privind calitatea solicitantului şi relaţia acestuia cu copilul/copiii pentru care solicită dreptul

  Aceste acte sunt necesare pentru una dintre persoanele care a adoptat copilul/ căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei/ care are copilul în plasament/ în plasament în regim de urgenţă, cu excepţia asistentului maternal profesionist care poate beneficia de aceste drepturi numai pentru copiii săi, precum şi persoana care a fost numită tutore;-dacă este cazul.

 5. 5
  Dosar plic
 6. 6
  Acord GDPR

  Formular Acord GDPR semnat de ambii părinți.

 7. 7
 8. 8

Este utilă această pagină?