Restituire teren intravilan aferent construcţiei

Informații

Această cerere se completează doar pentru terenurile care se încadrează în situațiile prevăzute de Legea 18/1991, Articolele 23 și 36.

Documente necesare

 1. 1
 2. 2
  Extras de carte funciară individual şi extenso(Original)

  Nu mai vechi de două săptămâni, cu act normativ de atribuire

 3. 3
  Plan de carte funciară, plan de situaţie cotat cu numere topografice şi încadrare în zonă(Original)

  Planul trebuie să cuprindă bilanţul teritorial al terenului şi menţiunea proiectantului că datele înscrise în planul întocmit corespund cu realitatea din teren. Planurile trebuie să fie întocmite de o persoană autorizată A.N.C.P.I. (O.N.C.G.C.).

 4. 4
  Contract de vânzare-cumpărare sau titlu de proprietate(Copie)

Este utilă această pagină?