Contract închiriere teren pentru garaj

Selecție caz

În ce caz din cele de mai jos vă aflați?

Documente necesare

  1. 1
    Cerere scrisă(Original)

    Prin care se solicită întocmirea/prelungirea/rezilierea contractului de închiriere. Cererea trebuie să conțină obligatoriu datele de contact.

  2. 2
    Actul de identitate(Copie)

    A/Ale proprietarului/proprietarilor garajului/garajelor

Este utilă această pagină?