Înregistrarea contractelor de arendare

Documente necesare

 1. 1
  Contract de arendare

  Trei exemplare, din care un exemplar la Primăria Timişoara;

 2. 2
  Act de proprietate(Copie)

  Titlu de proprietate, carte funciară sau un act din care să rezulte modul de deţinere al terenului – contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie, etc;

 3. 3
  Schiţa terenului cu amplasamentul parcelei arendate
 4. 4
  Declararea terenului în Registrul Agricol, de către arendaş şi arendator

Este utilă această pagină?