Licențierea traseului pentru serviciul de transport persoane prin curse regulate speciale

Selecție caz

Deținerea autobuzelor în proprietate

Documente necesare

 1. 1
 2. 2
  Lista vehiculelor cu care se efectuează traseul și capacitatea de transport a acestora(Original)
 3. 3
  Licențele comunitare

  Într-un număr egal cu cel al vehiculelor prezentate în lista vehiculelor care efectuează traseul

 4. 4
  Certificatul de înmatriculare(Copie + Original)

  pentru toate autobuzele utilizate în efectuarea curselor

 5. 5
  Inspecția tehnică periodică valabilă(Original + Copie)

  pentru toate autobuzele utilizate în efectuarea curselor

 6. 6
  Asigurarea pentru persoanele transportate și bagajele acestora(Original + Copie)

  pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport

 7. 7
  Graficul de circulație propus(Original)

  Care trebuie să fie în concordanță cu programul de începere/încheiere a activităților, respectiv cu programul de intrare/ieșire din schimb, vizat de beneficiarul transportului sau de cel care a solicitat transportul.

  Graficul de circulație va cuprinde sensurile în care se transportă persoanele pentru începerea activităților/intrarea în schimb, respectiv transportul acestora la încheierea activităților/ieșirea din schimb.

 8. 8
  Contractul/contractele încheiat/încheiate cu beneficiarul/beneficiarii transportului(Original + Copie)

  din care să rezulte programul de începere/încheiere a activităților, respectiv programul de intrare/ieșire din schimb.

 9. 9
  Tabelul cu persoanele transportate(Original)

  anexă la contractul de transport, vizat de beneficiar

 10. 10
  Avizul comisiei de circulație(Copie + Original)

  din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara cu traseul și locațiile ce vor fi utilizate ca stații de urcare/coborâre a călătorilor pe raza Municipiului Timișoara

 11. 11
  Dovada deținerii spațiului pentru gararea autobuzelor(Copie + Original)

  contract de închiriere, comodat sau extras de CF, etc.

 12. 12
  Dovada plății taxei(Copie + Original)

  Plata taxei se poate face prin ordin de plată în contul RO90TREZ62121360206XXXXX al Municipiului Timișoara.

Este utilă această pagină?