Modificarea acordurilor pentru desfășurarea exercițiilor comerciale emise de Primăria Timișoara

Modificarea acordului se aplică conform Legii 650/2002, HCLMT nr. 4/ 11.01.2022

Precizări

Documentele vor fi certificate “conform cu originalul” de către solicitant.

Actele se depun la camera 12, ghişeele 8 şi 9.

Documente necesare

 1. 1
  Cerere(Original)

  Cerere pentru modificarea Acordurilor pentru desfășurarea exercițiilor comerciale emise de Primăria Timișoara

 2. 2
  Acord pentru desfășurarea exercițiilor comerciale emise de Primăria Timișoara(Original)

  Emis conform Legii 650/2002, HCLMT nr. 4/11.01.2022

 3. 3
  Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului Timiș(Copie)

   În temeiul Legii nr. 256 din 22 iulie 2022privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului pentru punctul de lucru în cauză

 4. 4
  Documente justificative privind modificarea solicitată(Copie)

  Avizele/Autorizațiile solicitate suplimentar prin prezentul Regulament, față de cele depuse la momentul emiterii Acordului pentru desfășurarea exercițiilor comerciale emis de Primăria Timișoara conform Legii 650/2002 si hotărârilor Consilitului Local valabile la data respectivă.

Este utilă această pagină?