Modificarea autorizației de transport și a autorizației taxi ca urmare a schimbării denumirii I.F.

Documente necesare

 1. 1
  Cerere(Original)
 2. 2
  Autorizația de transport(Original)
 3. 3
  Autorizația de taxi(Original)
 4. 4
  Contractul de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport în regim de taxi
 5. 5
  Certificatul unic de înregistrare(Copie + Original)
 6. 6
  Acordul de constituire(Copie + Original)

  din care să reiese cotele părți ale tuturor membrilor din I.F.

 7. 7
  Certificatului constatator(Copie + Original)

  emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș, nu mai vechi de 30 de zile de la data emiterii

 8. 8
  Certificatul de atestare fiscală(Original)

  eliberat de Administrația Financiară individualizat pe CNP și CIF în a cărei evidențe se află petentul, din care să rezulte că petentul NU are datorii la bugetul de stat

 9. 9
  Certificat de atestare fiscală(Original)

  liberat de Direcția Impozite și Taxe Locale din care să rezulte că petentul NU are datorii la bugetul local

 10. 10
  Dovada plății taxei

  ocazionate de schimbarea denumirii operatorului de transport

Este utilă această pagină?