Modificarea autorizației de transport și a autorizației taxi

ca urmare a trecerii din PFA în IF

Documente necesare

 1. 1
 2. 2
  Autorizație de transport(Original)
 3. 3
  Autorizația taxi(Original)
 4. 4
  Certificatul unic de înregistrare(Copie + Original)
 5. 5
  Acordul de constituire din care să reiese cotele părți ale tuturor membrilor din I.F.(Copie + Original)
 6. 6
  Certificatul constatator(Copie + Original)

  emis de Oficiul registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș

 7. 7
  Certificatul de competență profesională(Copie + Original)

  a persoanei desemnate să conducă activitatea de transport (unul din membri I.F.)

 8. 8
  Atestatul de taximetrist al tuturor membrilor din I.F.(Copie + Original)
 9. 9
  Cazierul judiciar al persoanei desemnate să conducă activitatea de transport
 10. 10
  Avizul medical

  al persoanei desemnate să conducă activitatea de transport la o unitate medicală specializată din rețeaua sanitară proprie a Ministerului Transporturilor sau agreată de acesta

 11. 11
  Avizul psihologic

  al persoanei desemnate să conducă activitatea de transport transport la o unitate psihologică specializată din rețeaua sanitară proprie a Ministerului Transporturilor sauagreată de acesta

 12. 12
  Dovada înscrierii în baza de date
 13. 13
  Dovada eliberării cazierului de conduită profesională pentru toți membri noi din I.F.
 14. 14
  Certificatul de înmatriculare(Copie + Original)
 15. 15
  Inspecția tehnică periodică valabilă(Copie + Original)
 16. 16
  Cartea de identitate a autovehiculului(Copie + Original)

  din care să rezulte că acesta este deținut de către transportatorul autorizat respectiv, în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing

 17. 17
  Certificatul de agreare emis de Registrul Auto Român(Copie + Original)

  numai pentru autovehiculul utilizat în transportul în regim de taxi, cu viza anuală valabilă

 18. 18
  Dovada achitării taxei

Este utilă această pagină?