Acordul pentru ocuparea temporară a domeniului public

Tipuri de taxe

 1. Taxa pentru ocuparea domeniului public cu organizări de șantier, și materiale de construcții, paleți, recipiente, schele, barăci, macarale sau alte utilaje pentru construcții, în vederea realizării de investiții și scene, corturi și alte construcții așa cum sunt prevăzute la art. 11 lit. (i) și (j) din HCL nr. 320/2022, este de 1 leu/mp, pentru fiecare zi calendaristică, conform prevederilor HCL nr. 573/19.12.2023 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în municipiul Timișoara pentru anul 2024.

 2. Taxa pentru ocuparea domeniului public cu schele necesare executării lucrărilor de restaurare și conservare, efectuate în condițiile legii, la imobilele clasificate ca monumente istorice, în sensul art. 3  din Legea nr. 422/2001, monument istoric, ansamblu și sit, este de 0,01 lei/mp, pentru fiecare zi calendaristică, conform prevederilor HCL nr. 573/19.12.2023 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în municipiul Timișoara pentru anul 2024.

 3. Taxa pentru ocuparea domeniului public cu schele necesare executării lucrărilor în condițiile legii nr. 153/2011, privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificări și completări ulterioare, este de 0,01 lei/mp pentru fiecare zi calendaristică, conform prevederilor HCL nr. 573/19.12.2023 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în municipiul Timișoara pentru anul 2024.

 4. Taxa pentru ocuparea domeniului public cu schele necesare executării lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice, este de 0,01 lei/mp pentru fiecare zi calendaristică, conform prevederilor HCL nr. 573/19.12.2023 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în municipiul Timișoara pentru anul 2024.

 5. Taxa pentru ocuparea domeniului public cu schele necesare executării lucrărilor în condițiile art. 3  si art. 11 Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu  modificări și completări ulterioare, doar pentru lucrările care beneficiază de Autorizație de Construcție sau Aviz eliberat de Direcția Județeană pentru Cultură Timiș, este de 0,01 lei/mp pentru fiecare zi calendaristică, conform prevederilor HCL nr. 573/19.12.2023 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în municipiul Timișoara pentru anul 2024.

 6. Taxa pentru ocuparea domeniului public cu schele necesare executării lucrărilor în condițiile art. 3  si art. 11 Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu  modificări și completări ulterioare, doar pentru lucrările care NU beneficiază de Autorizație de Construcție sau  Aviz eliberat de Direcția Județeană pentru Cultură Timiș, este de 1,0 leu/mp pentru fiecare zi calendaristică, începând cu anul 2023 conform prevederilor HCL nr. 573/19.12.2023 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în municipiul Timișoara pentru anul 2024.

Taxa se poate achita la casieriile Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara sau cu Ordin de plată.

Selecție caz

Se dorește folosirea trotuarelor?

Documente necesare

 1. 1
 2. 2
  Autorizația de construire
 3. 3
  Avizul de principiu mediu urban
 4. 4
  Avizul de gestiune deșeuri
 5. 5
  Planul de gestiune a deșeurilor din construcții/demolări
 6. 6
  Planșa cu organizarea de șantier(Opțional)

  (dacă este cazul)

 7. 7
  Avizul de la Monumente

  (dacă este cazul)

 8. 8
  Dovada plății taxei de ocupare a domeniului public

Este utilă această pagină?