Permis de spargere drum şi proces verbal de predare-primire amplasament

Acte necesare pentru obţinerea permisului de spargere şi a procesului verbal de predare-primire amplasament conform HCL 13/2009

Documente necesare

 1. 1
  Cerere

  Semnată şi ştampilată cu ştampila firmei care solicită Permisul de spargere.

 2. 2
  Autorizaţie de Construcţie(Copie)
 3. 3
  Plan de încadrare în zonă 1 :5000
 4. 4
  Plan de situaţie conform Autorizaţiei de Construire
 5. 5
  Contract refacere

  Pentru lucrările care afectează carosabilul şi trotuarele (dacă este cazul)

 6. 6
  Dovada plăţii(Copie)

  Dovada plăţii pentru Permisul de spargere şi Procesul verbal de predare-primire amplasament.

  Taxa pentru Permisul de spargere este de 158 lei.

  Taxa pentru Procesul verbal de predare-primire amplasament este de 210 lei şi se plăteste anticipat. 

 7. 7
  Viza Serviciului Avize Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara
 8. 8
  Aviz Comisia de Circulaţie(Copie)

  dacă este cazul

Este utilă această pagină?