Programul de sprijin financiar pentru clădiri istorice

pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor din zonele prioritare de intervenție din municipiul Timișoara, aprobat prin HCL 141/11.04.2023

Este utilă această pagină?