Punerea în posesie a imobilelor retrocedate în baza sentinţelor judecătoreşti

Selecție caz

Predarea se face prin mandatar?
Obiectul acţiunii a fost de ieşire din indiviziune
Proprietarul (beneficiarul dispoziţiei de retrocedare) a înstrăinat imobilul prin vânzare?
Instanța a dispus efectuarea de expertize?

Documente necesare

 1. 1
  Cerere(Original)

  Cerere petent (proprietarul din cartea funciară a imobilului).

 2. 2
  Extras carte funciară(Original)

  În care a fost intabulat dreptul de proprietate conform hotărârilor judecătoreşti.

  Nu mai vechi de 30 de zile.

 3. 3
  Act identitate proprietar(Copie)
 4. 4
  Hotărâri judecătoreşti(Copie)

  Sentinţele judecătoreşti cu ştampila definitivă şi executorie ( Judecătorie, Tribunal, Curtea de Apel, Înalta curte Casaţie şi Justiţie)

 5. 5
  Extras carte funciară extenso(Original)

  În care a fost intabulat dreptul de proprietate al cumpărătorului  sau moştenitorului.

  Nu mai vechi de 30 de zile.

Este utilă această pagină?