Revendicarea imobilelor

Eliberarea adeverinței privind revendicarea imobilelor în baza legii nr. 10/2001 și a O.U.G nr.94/2000, republicată, modificată și completată prin O.U.H nr. 209/2005

Documente necesare

 1. 1
  Cerere de mană(Original)

  Cerere de mană în care să se precizeze adresa poştală a imobilului pentru care se solicită adeverinţa şi să se precizeze nr.cărţii funciare şi a nr.topografic pe care se află imobilul în cauză

 2. 2
  Extras de carte funciară(Copie)

  Extras de carte funciară cu data emiterii de pană în 30 de zile

 3. 3
  Plan parcelar(Original)

  În cazul în care se solicită date pentru terenuri, plan parcelar suprapus întocmit de o persoană autorizată în lucrări de cadastru , care să cuprindă suprapunerea topografice reambulate cu nr. topogarfic vechi Sarmeş

Este utilă această pagină?