Revendicarea imobilelor preluate în mod abuziv

În baza Legii nr. 10/2001 şi a O.U.G. nr. 94/2000, republicată, modificată şi completată prin O.U.G. nr. 209/2005

Documente necesare

 1. 1
  Cerere de mană(Original)

   În care să se precizeze adresa poştală a imobilului pentru care se solicită adeverinţa şi să se precizeze numărul cărţii funciare şi a numărului topografic pe care se află imobilul în cauză.

 2. 2
  Extras carte funciară(Copie)

  Cu data emiterii de până în 30 zile.

 3. 3
  Plan parcelar suprapus

  Întocmit de către o persoană autorizată în lucrări de cadastru, care sa cuprindă suprapunerea nr.topografice reambulate cu nr.topografice vechi Sarmeş.

  (în cazul în care se solicită date pentru terenuri)

Este utilă această pagină?