Centrul de asistență destinat agresorilor

Complex de Servicii pentru victimele violenței domestice și agresori

Scop

Furnizarea de servicii sociale pentru asistarea agresorilor implicați în acte de violență domestică, care locuiesc în municipiul Timișoara.

Categorii de beneficiari

Agresori adulţi
Adulţi aflaţi în categoria persoanelor dependente, care urmează un program de integrare/reintegrare socială pe baza unei sentințe judecătorești
Persoanele victime si agresori implicate în forme de violentă pentru care se solicită interventia de urgentă a echipei mobile (EMIU)

Documente necesare

 1. 1
  Cerere

  Cererea de solicitare servicii de consiliere semnată de beneficiar şi aprobată de către conducătorul centrului

 2. 2
  Actul de identitate

  Carte de identitate, certificat de naștere si certificat de căsătorie/ divorț

 3. 3
  Sentință judecătorească

  După caz, sentință judecătorească/ordin de restricție cu recomandarea de a urma servicii de consiliere sau referire de la DGASPC pe baza recomandării managerului de caz

 4. 4
  Alte documente

  Documente cu privire la nivel de educaţie, pregătire profesională, starea de sănătate fizică şi psihică după caz, existenţa unor antecedente penale care au legătură cu diferite forme de violenţă, dupa caz, etc.;

 5. 5
  Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal

Este utilă această pagină?