Centrul de consiliere și sprijin pentru părinți și copii

Complex de servicii pentru copii ”Sf. Nicolae”

Scop

Sprijinirea părinţilor pentru a face faţă dificultăţilor psihosociale (divorţ, pierderea locului de muncă, conflicte intrafamiliale, boli cronice, decesul unuia dintre soţi etc.) care afectează relaţiile familiale, pentru dezvoltarea competenţelor parentale, pentru prevenirea separării copilului de familia sa şi sprijinirea copiilor atunci când apar probleme în dezvoltarea acestora.

Categorii de beneficiari

Copii aflaţi în situaţii de risc de separare de familia lor
Copii aflaţi în situaţia de eşec şi/sau abandon şcolar
Copii şi părinţii care sunt victime ale diferitelor tipuri de abuzuri (emoţional, fizic, sexual, neglijenţă)
Persoane care au fost obligate prin hotărăre judecătorească să urmeze un program de consiliere
Părinţi care au nevoie de consiliere în vederea prevenirii separării copilului de familie

Documente necesare

 1. 1
  Cerere de înscriere

  Cerere de înscriere (admitere) în Centrul de zi a copilului, semnată de către unul dintre părinții copilului;

 2. 2
  Actul de identitate(Copie)

  Copie după actele de identitate - pentru copil şi părinţi (certificate naştere, carte de identitate, etc);

 3. 3
  Adeverinţe de venit

  Adeverinţe de venit/contract de muncă, după caz;

 4. 4
  Alte documente

  Alte documente care sunt relevante pentru situaţia familiei (sentinţe de divorţ sau de încredinţare a copilului în cauză, hotărâri ale Comisiei pentru Protecţia Copilului privind copilul în cauză sau fraţii acestuia, certificat care atestă gradul de handicap a vreunui membru al familiei, etc.);

Este utilă această pagină?