Centrul de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței în familie

Complex de Servicii pentru victimele violenței domestice și agresori

Scop

Furnizarea de servicii sociale pentru asistarea victimelor violenței domestice, adulți și copii, care locuiesc în municipiul Timișoara.

Categorii de beneficiari

Victime adulţi
Cuplul părinte-copil
Victime și agresori implicați în forme de violență domestică pentru care se solicită intervenția de urgență a ehipei mobile (EMIU)

Documente necesare

 1. 1
  Cerere

  Cererea de solicitare servicii de consiliere semnată de beneficiar şi aprobată de către conducătorul centrului

 2. 2
  Actul de identitate

  Carte de identitate, certificat de naștere si certificat de căsatorie/ divorț

 3. 3
  Alte documente

  Documente cu privire la nivel de educaţie, pregătire profesională, starea de sănătate fizică şi psihică, alte documente juridice relevante pentru starea victimei - ordin de protecţie, certificate medico-legale, dupa caz, etc

 4. 4
  Formular de exprimare a consimțământului

  Formular de exprimare a consimțământului cu privire la participarea copilului la sedințele de consiliere (acordul ambilor părinți)

 5. 5
  Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal

Este utilă această pagină?