Loc de joacă

Documente necesare

 1. 1
  Cerere(Original)

  Numirea unei persoane de contact, incluzând numărul de telefon

 2. 2
  Tabelul cu acordul locatarilor și ștampila asociației de proprietari(Original)
 3. 3
  Extras carte funciară(Original)

  Pentru terenul propus

Este utilă această pagină?