Instituirea tutelei asupra persoanelor puse sub interdicție pe cale judecătorească

Precizări

Actele se depun la camera 12, ghişeul 15.

Documentele care trebuie depuse sunt in numar de 21, 10 pentru bolnav si 11 pentru tutore.

Pentru informaţii suplimentare, puteţi apela serviciul la nr. de telefon 0256-408365, 408360.

Documente necesare

 1. 1
  Copie după sentinţa de punere sub interdicţie ,investită cu formula definitiva şi irevocabilă(Original)

  Numai pentru bolnav

 2. 2
  Actul de identitate(Original)

  Pentru ambele părți.

 3. 3
  Certificatul de naștere(Original)

  Pentru ambele părți.

 4. 4
  Certificat medical din care să rezulte diagnosticul bolnavului(Original)

  Numai pentru bolnav

 5. 5
  Certificatul de încadrare în grad de handicap(Original)

  Numai pentru bolnav

  Emis de Comisia de Încadrare în grad de handicap ,dacă există la momentul depunerii documentaţiei sau depus ulterior în cel mai scurt timp

 6. 6
  Certificatul de căsătorie(Copie)

  Pentru ambele părți.

 7. 7
  Sentinţa de divorţ investită cu formula definitivă şi irevocabilă(Copie)

  (dacă este cazul)
  Pentru ambele părți.

 8. 8
  Certificat de deces (soţ,soţie,copii,părinţi)(Original)

  dacă este cazul

  Pentru ambele părți.

 9. 9
  Adeverinţa de venituri sau cupon de pensie(Original)

  Pentru ambele părți.

 10. 10
  Extras carte funciară(Copie)

  Pentru ambele părți.

  Pentru casă şi teren

  Document actualizat, 30 zile de la data emiterii.

 11. 11
  Cerere de instituire a tutelei(Original)

  Numai pentru tutore

 12. 12
  Adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate , că nu a fost şi că nu este în evidenţă cu boli psihice(Original)

  Numai pentru tutore

 13. 13
  Declaraţie simplă,neautentificată la notar, din partea soţului sau soţiei că este de acord cu desemnarea sa ca şi tutore(Original)

  Numai pentru tutore

 14. 14
  Cazier judiciar(Original)

  Numai pentru tutore

Este utilă această pagină?