Asistarea persoanelor vârstnice la încheierea contractelor de întreţinere

Precizări

Actele se depun la camera 12, ghişeul 15.

Documentele care trebuie depuse sunt 16 in total, 9 pentru întreținut și 7 pentru întreținător. La acestea se adaugă două adeverințe dacă imobilul a fost cumpărat cu legea 112/1995.

Pentru informaţii suplimentare puteţi contacta Serviciul Autoritate Tutelară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara la nr. tel. 0256.408360; 408365

NU se supune aprobării tacite.

Selecție caz

Imobilul a fost cumpărat cu legea 112/1995?

Documente necesare

 1. 1
  Actul de identitate(Copie)

  Pentru ambele părți.

 2. 2
  Certificatul de naștere(Copie)

  Pentru ambele părți.

 3. 3
  Certificat medico-legal din care să rezulte discernământul persoanei(Copie)

  Numai pentru întreținut.

  Acest document va fi eliberat în aceeaşi zi cu semnarea contractului şi depunerea documentelor.

 4. 4
  Adeverinţă de la medicul de familie din care să rezulte starea sănătăţii şi că nu a fost şi nu este în evidenţă cu boli psihice(Copie)

  Pentru ambele părți.

  Dacă întreţinătorul are vârstă de pensionare, este necesară adeverinţă medicală de la medicul specialist care să evidenţieze că nu prezintă afecţiuni/boli psihice.

 5. 5
  Certificat de căsătorie, sentinţă de divorţ investită cu formulă definitivă şi irevocabilă sau certificat de deces(soţ, soţie, copii) (Copie)

  Pentru ambele părți.

 6. 6
  Extras carte funciară(Copie)

  Pentru ambele părți.

  Întreținut: pentru imobil.

  Întreținător: pentru imobilul proprietate personală.

  Document actualizat, 30 zile de la data emiterii.

 7. 7
  Adeverinţă de venituri sau cupon de pensie(Copie)

  Pentru ambele părți.

 8. 8
  Cerere care în mod obligatoriu trebuie să conţină clauzele ce vor proteja interesul persoanei vârstnice(Copie)

  Numai pentru întreținut.

 9. 9
  Anchetă socială după preluarea documentaţiei(Copie)

  Numai pentru întreținut.

 10. 10
  Cazier judiciar(Copie)

  Numai pentru întreținător.

Este utilă această pagină?