Viza anuală, în cazul în care agentul economic declară că au survenit modificări în privința documentelor ce au stat la baza emiterii acordului pentru desfășurarea exercițiilor comerciale

În temeiul Legii 650/2002, HCLMT nr. 4/11.01.2022, titularul acordului pentru desfășurarea exercițiilor comerciale este obligat să solicite aplicarea vizei anuale până la termenul stabilit la art. 58 din HCLMT nr. 28/2023

Precizări

Documentele vor fi certificate “conform cu originalul” și transmise și in format digital de către solicitant pe adresa primariatm@primariatm.ro.

Actele vor fi înregistrate la Serviciul Informare și Consiliere Cetățeni în vederea verificării acestora de către Compartimentul Autorizare Activități Comerciale și Publicitate.

Documente necesare

 1. 1
 2. 2
  Acord pentru desfășurarea exercițiilor comerciale(Original)

  Emis de Primăria Timișoara în conformitate cu Legea 650/2002, HCLMT nr. 4/11.01.2022

 3. 3
  Documentele care au suferit modificări(Copie)
 4. 4
  Cerere(Original)

  Declarație pe proprie răspundere că desfășoară activitatea în aceleași condiții pentru care a fost emis acordul inițial (Anexa nr.4 la prezentul Regulament).

 5. 5
  Actul de identitate(Copie)

  Carte identitate/pașaport administrator/asociat

 6. 6
  Avize/autorizatii/documente suplimentare

  Avizele/ autorizațiile /documentele solicitate suplimentar prin prezentul Regulament, față de cele depuse la momentul emiterii Acordului pentru desfășurarea exercițiilor comerciale de către Primăria Timișoara conform Legii 650/2002 și HCLMT nr. 4/11.01.2022 – documente verificate de către Serviciul Informare și Consiliere Cetățeni la data solicitării vizei anuale de către agentul economic

Este utilă această pagină?