Viza anuală, în cazul în care agentul economic declară că nu au survenit modificări în privința documentelor ce au stat la baza emiterii acordului pentru desfășurarea exercițiilor comerciale

În temeiul Legii 650/2002, HCLMT nr. 4/11.01.2022, titularul acordului pentru desfășurarea exercițiilor comerciale este obligat să solicite aplicarea vizei anuale până la termenul stabilit la art. 58 din HCLMT nr. 28/2023

Precizări

Documentele vor fi certificate “conform cu originalul” de către solicitant.

Actele se depun la camera 12, ghişeele 8 şi 9.

Documente necesare

 1. 1
  Declarație pe proprie răspundere(Original)

  Declarație pe proprie răspundere că desfășoară activitatea în aceleași condiții pentru care a fost emis acordul inițial (Anexa nr. 2 la prezentul Regulament) înregistrată la Serviciul Informare și Consiliere Cetățeni, care va întocmi nota de plată și va aplica și viza pentru anul în curs.

 2. 2
  Actul de identitate(Copie)

  Carte identitate/pașaport administrator/asociat

 3. 3
  Avize/autorizatii/documente suplimentare

  Avizele/ autorizațiile /documentele solicitate suplimentar prin prezentul Regulament, față de cele depuse la momentul emiterii Acordului pentru desfășurarea exercițiilor comerciale de către Primăria Timișoara conform Legii 650/2002 și HCLMT nr. 4/11.01.2022 – documente verificate de către Serviciul Informare și Consiliere Cetățeni la data solicitării vizei anuale de către agentul economic

Este utilă această pagină?