Hotărâri ale Consiliului Local

 • HCL 403/2023
  privind aprobarea asigurării continuității prestării activităților de salubrizare stradală și deszăpezire, activități componente ale Serviciului de Salubrizare în Municipiul Timișoara, până la finalizarea procedurii…
 • HCL 402/2023
  Privind neasumarea responsabilităţii municipiului Timisoara cu privire la organizarea și derularea procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și pentru derularea…
 • HCL 401/2023
  Privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2023
 • HCL 393/2023
  Privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare a Municipiului Timișoara
 • HCL 392/2023
  privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală în Municipiul Timișoara
 • HCL 391/2023
  privind aprobarea documentației STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND ATRIBUIREA DIRECTĂ A CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC “ÎNTREȚINERE A SERVICIULUI DE ILUMINAT…
 • HCL 381/2023
  privind aprobarea depunerii și implementării proiectului „Dezvoltarea sistemului informatic și a infrastructurii digitale a Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara” și a cheltuielilor legate…
 • HCL 380/2023
  privind aprobarea depunerii și implementării proiectului „ORIZONT DIGITAL: Creșterea nivelului de digitalizare în cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii “Louis Țurcanu” Timișoara“ și…
 • HCL 379/2023
  Privind privind aprobarea documentației care stă la baza delegării prin concesiune a gestiunii activităților de sortare a deșeurilor reciclabile și tratare mecano-biologică a…
 • HCL 378/2023
  Privind dezlipirea imobilului cu nr. cadastral 443418 pentru bucla de întoarcere tramvai-traseul 5 Calea Bogdãneștilor
 • HCL 377/2023
  privind mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea PIEȚE S.A. pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății aferente anului 2022, în…
 • HCL 376/2023
  Privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a imobilului-teren înscris în CF nr. 452825 Timișoara, ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate…
 • HCL 375/2023
  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 485/13.10.2022 privind aprobarea proiectului „Achiziția de mijloace de transport nepoluante necesare îmbunătățirii transportului public de călători în…
 • HCL 374/2023
  Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 191/10.05.2022 privind aprobarea proiectului „Achiziția de mijloace de transport mai puțin poluante (troleibuze) necesare îmbunătățirii transportului public…
 • HCL 373/2023
  privind aprobarea modalității de gestiune delegate a serviciului public privind prestarea de servicii şi activităţi necesare exploatării şi întreţinerii cimitirelor umane din Municipiul Timişoara…
 • HCL 372/2023
  privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza DALI pentru obiectivul de investiții„AE+Expertiza+DALI+SF+PT+AC Extindere corp cladire…
 • HCL 371/2023
  Privind privind aprobarea extinderii contractării finantarii rambursabile externe de pana la 20,3 milioane de euro, cu suma de 15,14 milioane de euro, pentru finantarea…
 • HCL 370/2023
  privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Societății HORTICULTURA S.A. pe anul 2023
 • HCL 369/2023
  Privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivul de investiție „Memorialul (Traseul) Revoluției din Decembrie 1989 în Timișoara…
 • HCL 368/2023
  Privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2023
 • Este utilă această pagină?