07 august 2023

Plan Urbanistic General 2023

Introducere


Planul Urbanistic General (PUG) este cel mai important instrument de reglementare a dezvoltării urbane dintr-o localitate.

Printre obiectivele principale ale noului PUG se numără corectarea reglementărilor anterioare, care au fost fie insuficiente, fie au dus la o dezvoltare necorelată și lipsită de armonie. Vor fi introduse reguli clare pentru toți în suficient de mare detaliu pentru a simplifica procesul de avizare pentru proiectele mai puțin complexe. Odată aprobat, aceștia se vor putea autoriza direct în baza noului PUG, nefiind necesar un PUZ.

Planul Urbanistic General actual a fost aprobat în urmă cu douăzeci de ani, prin HCL 157/2002. Termenul de valabilitate inițial a fost de 5 ani și a fost extins de mai multe ori. Ultimul termen de valabilitate este decembrie 2023.

Documentul de mai jos sintetizează principalele direcții de dezvoltare, precum și procesul care a stat la baza elaborării noului PUG. Acesta a fost prezentat mediului de afaceri din Timișoara de către echipa de specialiști care a elaborat noul PUG.

Prezentare Generală PUG

Documentația completă, aferentă Planului Urbanistic General poate fi consultată mai jos și va sta în transparență decizională până în 21.09.2023.

Noul PUG va fi supus aprobării Consiliului Local Timișoara.

Documentația Completă

Proiect de Hotărâre de Consiliu Local

Memoriu General
Regulament Local de Urbanism (RLU)
Proiectul de HCL
Refererat de Aprobare
Raport de Specialitate
Aviz Juridic
Raportul Informării
Plan de Acțiune

Planșe Reglementări

U001 - Încadrarea în Teritoriu
U002 - Zonificarea Teritoriului Intravilan
U003 - Unități Teritoriale de Referință
U004 - Rețea Stradală pe Categorii de Importanță - Schema Teritorială
U005 - Rețea Stradală pe Categorii de Importanță - Reglementări
U006 - Proprietăți asupra Terenurilor

Anexe

A01. Clasificare a Utilizărilor Admise
A02. Necesarul de Parcaje
A03. Reglementări pentru Firme
A04. Reglementări ale Spațiului Public
A05. Lista Monumentelor Istorice
A06. Organizarea Profilelor Stradale
A07. Arii Naturale Protejate
A08. Lista Potențialilor Poluatori
A09. Glosar de Termeni
A10. Ilustrarea Etapelor de Urbanizare
A11. Ilustrare Exemplificatoare Profile Stradale
A12. Ilustrare de Regulament
A13. Spații Verzi

Rețele Edilitare și Zone de Siguranță/Protecție

Zone de Siguranță/Protecție
Plan Director Alimentare cu Apă-Canal și Zone de Siguranță/Protecție
Rețea de Alimentare cu Apă
Rețea de Alimentare Canalizare
E01. Zone de Protecție Linii de Înaltă Tensiune
E02. Zone de Protecție Linii de Înaltă Tensiune
E03. Zone de Protecție Linii de Înaltă Tensiune
E04. Zone de Protecție Linii de Înaltă Tensiune
G01. Rețele Alimentare cu Gaze Naturale
G02. Rețele Alimentare cu Gaze Naturale
G03. Rețele Alimentare cu Gaze Naturale
G04. Rețele Alimentare cu Gaze Naturale
T01. Rețele Termice
T02. Rețele Termice
T03. Rețele Termice
T04. Rețele Termice

Este utilă această pagină?